S4C Hansh

Dechreuodd Dan cyflwyno am y sianel arlein S4C Hansh yn 2019. Mae ei fideos yn amdanno natur yng Nghymru a pa ymwchwil sy’n mynd ymlaen yn y gwald, ma’r fideos yn cael eu rhoi mas pob tri mis a dangos y holl bywyd gwyllt sydd yng Nghyrmu!

Dan started presenting for the online channel S4C Hansh in 2019. Her videos are about nature in Wales and what research goes on in the country, the videos get published every three month to show the wildlife of Wales.